Richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers wordt gehanteerd bij het jaarlijks bepalen van de tarieven. Voor 2015 zijn de tarieven vastgesteld op:

Kennismakingsgesprek : Gratis
     
Starterspakket * (bestaat uit het opstellen van een handelingsplan, 12 begeleidingssessies en een evaluatiegesprek) : € 600,- 
     
Vervolgpakket (bij betaling van 12 begeleidingssessies in 1 keer 5% korting op uw factuur) : € 570,- 
     
Individuele begeleiding (45 minuten begeleiding en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging) : € 50,- per 60 minuten
     
Onderzoek, opstellen handelingsplan, opstellen evaluatieverslag, evaluatiegesprek, bekijken executieve functies, opstellen adviezen voor begeleiding executieve functies : € 50,- per 60 minuten
     
Bijzondere werkzaamheden (bezoeken aan school, extra tussentijds overleg, lange telefoongesprekken) : € 12,50 per 15 minuten
     
Huiswerkbegeleiding : € 40,- per 60 minuten
     
Indien van toepassing wordt reistijd doorberekend : € 25,- per 60 minuten
     
Indien van toepassing reiskosten (vanaf een straal van 10 km) : € 0,30 per kilometer

* Het starterspakket is een eenmalige aanbieding bij aanvang van de begeleiding. In dit starterspakket wordt er eenmalig kosteloos een handelingsplan opgesteld en een evaluatiegesprek gevoerd. Tijdens het evaluatiegesprek bespreken we het vervolg van de begeleiding. Voorafgaand aan de eerste sessie wordt 1 maand vooruit gefactureerd. Let op: in de algemene voorwaarden is een opzegtermijn van 1 maand opgenomen.

 
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Remedial Teaching is vrijgesteld van de BTW-plicht door de Belastingdienst waardoor er geen BTW berekend wordt over het totaalbedrag. U ontvangt een gespecificeerde factuur per mail.
 
Wijzigingen in tarieven en specificaties blijft voorbehouden.
 

Download hier de algemene voorwaarden.