Praktijk Steengoed staat open voor ouders en kinderen die professionele didactische hulp nodig hebben, omdat het leerproces op school niet gaat zoals verwacht. Praktijk Steengoed begeleidt kinderen binnen de eigen praktijk, maar kan in overleg ook op locatie werken. Dit zal besproken worden tijdens het kennismakingsgesprek. De begeleiding vindt in overleg in de ochtend of de middag en in overleg eventueel ook vroeg in de avond. De voorkeur gaat uit naar een tijdstip onder school. Kinderen zijn na school vaak vermoeid en hebben weinig energie om nog actief aan de slag te gaan. Ook moeten kinderen genoeg tijd overhouden om te spelen, want het is van groot belang dat ze lekker in hun vel zitten.

 

Praktijk Steengoed biedt ook huiswerkbegeleiding. Tijdens dit uur staat voornamelijk het leren plannen van het huiswerk en het leren "leren" centraal.

Heeft u kind moeite op school en heeft u het idee dat u als ouders niet goed gehoord wordt door de school? Praktijk Steengoed kan samen met u in gesprek gaan met de school om zo te komen tot een passende oplossing voor uw kind. o

Heeft uw kind een individueel arrangement, dan kunt u Praktijk Steengoed inschakelen om uw kind te begeleiden. Lees meer over passend onderwijs.

Kinderen die moeite hebben met het plannen en organiseren van bijvoorbeeld het huiswerk of het van start gaan met een taak zijn bij Praktijk Steengoed ook aan het goede adres. Deze en nog een aantal andere vaardigheden vallen onder de executieve functies. Executieve functies bepalen mede het succes op school. Bij Praktijk Steengoed kunnen we samen kijken naar de problemen op dit gebied. We bekijken de problemen en u krijgt adviezen om uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden.Oo