Kennismakingsgesprek
Wanneer u contact opneemt met Praktijk Steengoed, maken we een afspraak voor een eerste kennismaking. Tijdens dit eerste kennismakingsgesprek proberen wij een zo duidelijk mogelijk beeld van het kind te krijgen. Niet alleen de problemen, maar ook de sterke kanten van uw kind komen aan bod. De sterke kanten van uw kind kunnen benut worden in de begeleiding en zijn belangrijke bouwstenen om op voort te bouwen. Dit kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Naar aanleiding van dit gesprek maken we afspraken voor het vervolgtraject.
 
Onderzoek
Als u na het kennismakingsgesprek vertrouwen hebt in Praktijk Steengoed, dan kan er indien nodig didactisch onderzoek plaatsvinden. Indien er al didactisch onderzoek is gedaan, dan zullen deze gegevens worden gebruikt bij het opstellen van een handelingsplan. Wanneer er nog geen onderzoek door een officieel erkende instantie heeft plaatsgevonden, doe ik zelf een onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over het probleem van uw kind. Naar aanleiding van de uitkomsten van mijn onderzoek trek ik een conclusie en stel ik een handelingsplan op. In dit handelingsplan staat beschreven welke problemen er zijn, wat de doelstellingen zijn, op welke manier er gewerkt gaat worden en wanneer de evaluatie plaatsvindt. Het handelingsplan wordt tussentijds bijgesteld als blijkt dat het niet toereikend is of wanneer de gestelde doelen reeds behaald zijn.
 
De begeleiding
Als het handelingsplan door beide partijen is goedgekeurd, gaan we aan de slag met uw kind. Uw kind komt wekelijks in de Praktijk om samen te werken aan de vooraf met het kind besproken doelen. Een sessie duurt gemiddeld 45 minuten. Na de sessie kan uw kind huiswerk meekrijgen. Tijdens de begeleiding wordt er gewerkt aan de leerproblemen van het kind, maar er is ook tijd voor het leren omgaan met de problemen. Uitgaan van de bouwstenen die er al liggen en daarop voortbouwen. Het is belangrijk dat de samenwerking zo goed mogelijk wordt afgestemd met de school van uw kind. Dit om verschillende aanpakken zoveel mogelijk te vermijden en het effect van de begeleiding zo groot mogelijk te maken.
 
Evaluatie
Tijdens de begeleiding aan uw kind, vindt er regelmatig overleg plaats met alle betrokkenen rondom het kind. Aan het eind van de behandelperiode (ongeveer 8 weken) zal het handelingsplan worden geƫvalueerd. Als blijkt dat de begeleiding moet worden voortgezet, dan wordt het handelingsplan waar nodig aangepast. Zal de begeleiding stoppen, dan wordt er een eindverslag geschreven waarin wordt beschreven wat er gedaan is en welke doelen behaald zijn. Als tijdens de behandelingen blijkt dat het handelingsplan moet worden bijgesteld, dan gebeurt dit in overleg met u. Samen willen we werken aan de toekomst van uw kind.